online:
Liczba użytkowników online w ciągu ostatnich 60 min.
jasno
Konkurs Poetycki – Małopolska Nagroda Poetycka "ŹRÓDŁO"
Ritha 2020-06-21 19:50:16
Konkurs Poetycki – Małopolska Nagroda Poetycka "ŹRÓDŁO"
Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.
Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.

Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów, wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem) lub plików pdf (każdy wiersz w osobnym pliku, opisany godłem słownym i tytułem, a w przypadku braku tytułu pierwszym wersem). Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

poczta tradycyjna
a) prace konkursowe jak opisano w pkt 4-8;
b) odręcznie podpisane Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1);
c) podpisaną odręcznie informację o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2);
d) wypełniony i podpisany odręcznie formularz z danymi osobowymi (Załącznik nr 3)
e) potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjne

poczta elektroniczna
a) prace konkursowe jak opisano w pkt 4-8;
b) skan lub zdjęcie odręcznie podpisanego Oświadczenia o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1);
c) skan lub zdjęcie podpisanej odręcznie informacji o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2);
d) skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza z danymi osobowymi (Załącznik nr 3)
e) skan, zdjęcie lub dokument pdf wygenerowany z banku- potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej

Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie. Prace osób, które nie wniosły opłaty akredytacyjnej nie zostaną dopuszczone do konkursu.


Nagrody:
Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

I nagroda - 3 500 zł
II nagroda - 2 500 zł
III nagroda - 1 500 zł
5 wyróżnień po 700 zł
Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski
Dodatkowo zostanie przyznana pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.


Terminy:
Prace konkursowe powinny być przesłane do 26 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów lub pocztą elektroniczną na adres: poezja@csm.tarnow.pl z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 26 czerwca 2020 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.
Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2020 podczas uroczystej gali.


Więcej informacji tutaj:
https://csm.tarnow.pl/wydarzenie/822,malopolska-na
Komentarze
Ostatnie newsy

Strona Główna  ·  Forum  ·  Pomoc  ·  Kontakt  ·  Regulamin  · 

Foldery  ·  Tagi  

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.